Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

marilena: Solution to Europe’s Crisis Lies in Mona Lisa’s Sm...

marilena: Solution to Europe’s Crisis Lies in Mona Lisa’s Sm...: They discovered another Mona Lisa at the Prado in Madrid , just hanging about in the stock room. “What do you think that is?” asked s...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου