Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

marilena: 21% of Americans say they would give up sex for on...

marilena: 21% of Americans say they would give up sex for on...: Whopping 77 percent would stop eating chocolate to keep modem going Twenty-one percent of Americans say they would go without sex for a wh...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου