Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

marilena: Body parts found in University of Cologne's cellar...

marilena: Body parts found in University of Cologne's cellar...: Hundreds of human body parts have been found in the cellars of the institute of anatomy, apparently abandoned for years. The University o...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου