Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

marilena: "A brief history of breast enlargementsBy Claire B...

marilena: "A brief history of breast enlargementsBy Claire B...: It is 50 years since the first breast enlargement using silicone implants. Today it rates as the second-most popular form of cosmetic...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου