Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

marilena: Chocolate 'may help keep people slim' By Michelle ...

marilena: Chocolate 'may help keep people slim' By Michelle ...: Chocolate contains antioxidants but is also high in fat and sugar People who eat chocolate regularly tend to be thinner, new research s...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου