Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

marilena: Einstein's theory is proved – and it is bad news i...

marilena: Einstein's theory is proved – and it is bad news i...: Scientists use atomic clocks to show that time moves faster at altitude, even on Earth... The world's most accurate clock has neatly show...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου