Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

marilena: Greeks try to keep the peace with their dwindling ...

marilena: Greeks try to keep the peace with their dwindling ...: Hotel and restaurant owners insist holidaymakers are welcome despite resentment towards Germany over bailout conditions In Rhodes old ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου