Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

marilena: Infographic: The secret life of drinking water

marilena: Infographic: The secret life of drinking water: Water scarcity will be one of the defining features of the 21st century.  The U.N. predicts that by 2025 two thirds of the world's po...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου