Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

marilena: Italian chemists pick Viagra as weapon in war agai...

marilena: Italian chemists pick Viagra as weapon in war agai...: "Hard times for us – no Viagra for you," read the banners held by protesting pharmacists in Rome this week. As the Monti government tr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου