Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

marilena: London 2012: Team GB told to use common sense on h...

marilena: London 2012: Team GB told to use common sense on h...: The British Olympic Association has clarified its position on athletes shaking hands with rivals and dignitaries at the London Olympics. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου