Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

marilena: Man-made noise 'harms plant growth'

marilena: Man-made noise 'harms plant growth': The noise of cars, machines and other forms of human activity could be affecting growth of wild flowers and trees, as well as animals near...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου