Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

marilena: MICRO-CURRENCY: IN FRENCH CITY OF NANTES, SOON YOU...

marilena: MICRO-CURRENCY: IN FRENCH CITY OF NANTES, SOON YOU...: Accelerated by the financial crisis, Europe has seen a trend for small businesses looking to make more cashless exchanges. Nantes is becomin...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου