Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

marilena: New Van Gogh painting found in Dutch museum

marilena: New Van Gogh painting found in Dutch museum: London (CNN)  --  A painting dismissed for years as the work of an unknown artist has been identified as a piece by Vincent Van Gogh, aft...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου