Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

marilena: NEW YORK, 25 MARCH 2012 !!!!

marilena: NEW YORK, 25 MARCH 2012 !!!!: Men dressed as traditional Greek warriors participate in the annual Greek Independence Day Parade on March 25 in New York City.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου