Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

marilena: The restorer of Leonardo da Vinci's The Last Suppe...

marilena: The restorer of Leonardo da Vinci's The Last Suppe...: A crucial detail in The Last Supper is no longer how the artist wanted it, says expert... WEDNESDAY 14 MARCH 2012   Michael Daley, direct...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου