Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

marilena: Thor Steinar Names New Store after Norwegian Kille...

marilena: Thor Steinar Names New Store after Norwegian Kille...: Thor Steinar, a clothing company closely associated with the neo-Nazi scene in Germany, opened a new store called Brevik in the eastern G...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου