Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

marilena: Why can smells unlock forgotten memories?

marilena: Why can smells unlock forgotten memories?: A familiar scent triggers childhood memories for our brain columnist, prompting him to wonder what is going on in his head.   The toy cup...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου