Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

marilena: Why painting of President Obama with burning Const...

marilena: Why painting of President Obama with burning Const...: A Utah-based artist has published a painting on his website that shows a grim President Obama holding a copy of the U.S. Constitution in fl...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου