Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

NEW YORK, 25 MARCH 2012 !!!!

Men dressed as traditional Greek warriors participate in the annual Greek Independence Day Parade on March 25 in New York City.
Men dressed as traditional Greek warriors participate in the annual Greek Independence Day Parade on March 25 in New York City. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου