Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

marilena: Brains in jars: artists' fascination with anatomy ...

marilena: Brains in jars: artists' fascination with anatomy ...: The pathos of pathology   ... an anatomical model of a human head at the Wellcome Collection, London. Photograph: Chris Helgren/Reute...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου