Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

marilena: Eastern Germany Hit Hard by Decline of Solar By C...

marilena: Eastern Germany Hit Hard by Decline of Solar By C...: The global solar industry has entered a brutal phase of consolidation and nowhere are the effects as dramatic as in eastern Germany. Sev...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου