Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

marilena: FRANCE and AUTISM.....It is an out-and-out disgrac...

marilena: FRANCE and AUTISM.....It is an out-and-out disgrac...: In many countries, the standard way of treating autistic children is with behavioural therapy - stimulating and rewarding them to deve...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου