Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

marilena: 'Heart shrinking' trial to combat heart failure to...

marilena: 'Heart shrinking' trial to combat heart failure to...: A trial using electricity to shrink the hearts of patients with heart failure is about to start in Liverpool. It will involve electr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου