Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

marilena: The Nodding disease....

marilena: The Nodding disease....: In the north of Uganda, thousands of children have fallen ill with a fatal, incurable disease known as nodding disease. Communities are ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου