Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

marilena: Persian invaders of Greece 'did perish in tsunami'...

marilena: Persian invaders of Greece 'did perish in tsunami'...: German geologists believe a tsunami recorded by the ancient historian Herodotus did indeed protect a Greek village from Persian invaders....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου