Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

marilena: Why Lucian Freud deserves his own gallery The popu...

marilena: Why Lucian Freud deserves his own gallery The popu...: Master of truth ... detail from Lucian Freud's Self Portrait, Reflection. Photograph: Matthew Fearn/PA As crowds continue to floc...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου