Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Blowout !!!A Berlin woman starts May Day celebrations out right with giant bubbles in the German capital's Mauerpark on Monday night. While many in the country use the springtime public holiday as an opportunity to party, it is also Labor Day, when many unions and political parties mobilize for demonstrations.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου