Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

marilena: Assad blamed for massacre of the innocents

marilena: Assad blamed for massacre of the innocents: The war in Syria escalates with the brutal killing of 32 children The President and his First Lady... and their people ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου