Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

marilena: Bangladeshi computer whizz kid eyes record books B...

marilena: Bangladeshi computer whizz kid eyes record books B...: A six-year-old boy from Bangladesh is hoping to become the world's youngest computer expert after becoming obsessed with his mother's ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου