Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

marilena: Deadly northern Italy earthquake hits heritage sit...

marilena: Deadly northern Italy earthquake hits heritage sit...: A magnitude 6.0 earthquake in northern Italy kills at least four people, causing "significant damage" to the region's cultural heritage....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου