Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

marilena: Does Greece have the energy for a fight? By Mark ...

marilena: Does Greece have the energy for a fight? By Mark ...: If Greece were a man, he would have aged decades in the past two weeks. The grey hairs would be sprouting, the wrinkles showing. It ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου