Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

marilena: Food waste: An unpalatable problem

marilena: Food waste: An unpalatable problem: Throughout the food supply chain, around 1.3 billion tonnes is wasted annually – enough to feed 3 billion people. While Italy isn't...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου