Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

marilena: G8 summit: French €57bn financial tax plan rejecte...

marilena: G8 summit: French €57bn financial tax plan rejecte...: Barack Obama sees François Hollande as an ally in promoting his pro-growth ideas to tackle the eurozone crisis. Photograph: Eric Fefe...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου