Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

marilena: German Patience With Greece on the Euro Wears Thin...

marilena: German Patience With Greece on the Euro Wears Thin...: BERLIN — Just weeks ago, the idea that  Greece  would leave the euro zone was almost unthinkable. Now, with Greece’s newly empowered pol...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου