Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

marilena: Greece bailout crisis: President seeks unity gover...

marilena: Greece bailout crisis: President seeks unity gover...: Greek President Karolos Papoulias has called the country's leaders to a meeting on Sunday in a last-ditch attempt to forge a unity govern...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου