Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

marilena: Greece election: Wind of change sweeps through Ath...

marilena: Greece election: Wind of change sweeps through Ath...: Slogans are everywhere. Pinned to trees, stuck to houses, hung up like Christmas lights across town. Voices boom out of loudspeakers i...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου