Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

marilena: Greek election: Syriza 'to tear up EU austerity de...

marilena: Greek election: Syriza 'to tear up EU austerity de...: The leader of Greece's left-wing Syriza bloc has said he will try to form a coalition based on tearing up the terms of the EU/IMF bailout...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου