Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

marilena: Greek leftist leader Alexis Tsipras: 'It's a war b...

marilena: Greek leftist leader Alexis Tsipras: 'It's a war b...: Greece's eurozone fate may  now  be in the hands of the 37-year-old political firebrand and his Syriza party Alexis Tsipras in his ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου