Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

marilena: Greek opinion poll shows pro-bailout party leading...

marilena: Greek opinion poll shows pro-bailout party leading...: SATURDAY 26 MAY 2012 An opinion poll published today showed Greece's conservative New Democracy party, which backs the internati...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου