Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

marilena: Greek president to seek to form unity government B...

marilena: Greek president to seek to form unity government B...: Athens, Greece (CNN)  -- Greek President Karolos Papoulias is to hold talks in the next day with party leaders in a bid to create a na...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου