Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

marilena: €-group chief calls for patience with Greece

marilena: €-group chief calls for patience with Greece: The government in Athens poker turns into a farce - and the growing discontent in Europe.  Now the head of the euro group has warned aga...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου