Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

marilena: Günter Grass attacks Merkel for Athens policy The ...

marilena: Günter Grass attacks Merkel for Athens policy The ...: The world's leaders and economists, having put in their euro's worth on Greece and currency union – to no great discernible effect, s...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου