Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

marilena: Harry Potter's diary inspires self-writing blood p...

marilena: Harry Potter's diary inspires self-writing blood p...: A self-writing diary in one of J K Rowling's books on Harry Potter has inspired researchers to create a paper that spells out a person's ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου