Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

marilena: 'If We Leave the Euro, Everything Will Be Worse'

marilena: 'If We Leave the Euro, Everything Will Be Worse': Greece is on the verge of economic collapse and yet the country's left wants to jettison austerity measures. Would this leave any altern...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου