Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

marilena: Isolated at Home and Abroad Merkel Loses Her Tripl...

marilena: Isolated at Home and Abroad Merkel Loses Her Tripl...: German Chancellor Angela Merkel, with French President Francois Hollande and outgoing Greek Prime Minister Lucas Papademos at the NATO s...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου