Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

marilena: It's payback time: don't expect sympathy – Lagarde...

marilena: It's payback time: don't expect sympathy – Lagarde...: The IMF has no intention of softening the terms of Greece's austerity package, says Christine Lagarde. Photograph: Emmanuel Fradin for...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου