Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

marilena: The latest trend among chefs: Food tattoos Michael...

marilena: The latest trend among chefs: Food tattoos Michael...: [Chef Carolynn Spence shows off some of her culinary tattoos at Bar Marmont in Hollywood.  ( Mel Melcon, Los Angeles Times  /  March  28 ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου