Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

marilena: Meet France's next First Lady: Valerie Trierweiler...

marilena: Meet France's next First Lady: Valerie Trierweiler...: In the salons of the Quai d'Orsay, the protocol boffins at the French foreign ministry are straining over an interesting conundrum: wh...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου