Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

marilena: MERKOZY IS DEAD, LONG LIVE THE FRANCO-GERMAN ALLIA...

marilena: MERKOZY IS DEAD, LONG LIVE THE FRANCO-GERMAN ALLIA...: Angela Merkel openly supported Nicolas Sarkozy during France’s just concluded presidential campaign. Now that her man was beaten by Sociali...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου