Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

marilena: NEITHER EURO, NOR DRACHMA: COULD A NEW *GEURO* CUR...

marilena: NEITHER EURO, NOR DRACHMA: COULD A NEW *GEURO* CUR...: Top economists at Germany's Deutsche Bank s uggest creating a second "parallel" currency, alongside the  euro , to save Greece. They also ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου